Skip to content

Polityka RODO

POLITYKA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny. Zapewniamy jednocześnie że: nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do udzielania informacji, sprzedaży towarów i realizacji usług,
 • dbamy o ich bezpieczeństwo.

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZWIĄZANIA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

P.P.H. REMA Maciej Malejka
Polska, 95-083 Lutomiersk, Babice 24
tel.: +48 43 677 53 71
e-mail: rema@remababice.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, usług, działań o charakterze sprzedażowo–marketingowym, oraz realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Nawiązanie kontaktu lub współpracy handlowej wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie i przekazywanie w niezbędnym zakresie Państwa danych osobowych przez nas oraz do podmiotów zewnętrznych realizujących zadania informacyjne, informatyczne, spedycyjne, finansowo-księgowe i prawne.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę, adres, NIP firmy,
 • adres dostawy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie udostępnił w ramach korzystania z usług.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy P.P.H. REMA Maciej Malejka
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową i organizacyjną firmy P.P.H. REMA Maciej Malejka

Przekazywanie danych do Państw trzecich – Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa zamówienia lub usługi.

Przekazywanie danych do Państw trzecich – Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.

Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek:
08.00-16.00
Sobota:
Nieczynne
Niedziela:
Nieczynne

ADRES

Miejscowość
Babice 24
Poczta
95-083 | Lutomiersk